توربین بادی 710 کیلووات

پره توربین بادی

پره توربین 660 با طول 23 متر

دماغه توربین بادی

دماغه یا نوزکن قطعه ای کامپوزیتی می باشد که بر روی محل اتصال سه پره توربین قرار می گیرد.

توربین بادی ۷۱۰ کیلووات

این محصول از ویژگی خاص بهره می برد.

پره توربین بادی

پره توربین 660 کیلو وات از جنس کامپوزیت بوده و طول پره 23 متر می باشد. که صفر تا صد مراحل تولید آن در شرکت صبا نیرو انجام می پذیرد.

کاور توربین بادی

کاور ، قطعه ای کامپوزیتی و دو تکه ای می باشد که ناسل یا همان ماشین خانه توربین درون آن قرار می گیرد.