گواهینامه ها

شرکت صبا نیرو با اهداف اصلی طراحی، توسعه و تولید توربین های بادی (تولید کننده برق از طریق پتانسیل باد) در فروردین ماه ۱۳۷۹ تاسیس گردید. شرکت صبا نیرو اولین و تنها تولیدکننده توربینهای بادی بزرگ در ایران و خاورمیانه می‌باشد که با برخورداری از نیروهای متخصص و امکانات تولیدی و آزمایشگاهی مدرن و منحصر بفرد،  محصولات خود را در انطباق با تکنولوژی های جاری جهان  و با داشتن گواهینامه ISO 9001-2008 در مدیریت کیفیت، ISO 14001-2004 در محیط زیست، OHSAS 18001-2007 و HSE-MS در بهداشت و ایمنی شغلی سیستم مدیریت زمینه های طراحی، تولید، نصب، راه‌اندازی و ارائه خدمات پس از فروش توربینهای بادی، عرضه می‌نماید.
بخش بازرسی فنی شرکت صبا نیرو با هدف مشارکت در فعالیت های طراحی، ساخت ، تامین و نصب و همچنین ارائه خدمات بازرسی در حین بهره برداری بمنظور دستیابی به تضمین کیفیت محصولات توربین‌های بادی و تأمین رضایت کامل کارفرمایان، ایجاد شد و در این راستا اقدام به استقرار سیستم مدیرت کیفیت بازرسی فنی مطابق با الزامات سازمانهای بازرسی کننده  Type Bاستاندارد ISO/ IEC 17020 نموده و پس از اتمام پروسه ارزیابی که بیش از سه سال به طول انجامید، موفق به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت از نظام تایید صلاحیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردیده که تحقق این مهم منجر به معرفی شرکت صبا نیرو به عنوان اولین شرکت واجد صلاحیت انجام بازرسی محصول تولیدی خود و همچنین تنها دارنده گواهینامه بازرسی توربین های بادی در داخل کشور گردیده است.
بخش بازرسی فنی شرکت صبا نیرو دارای هویتی مستقل و قابل شناسایی در ساختار سازمانی شرکت مادر بوده و توانسته‌است استقلال و بی‌طرفی را در قضاوت حرفه‌ای به اثبات رساند و کلیه فعالیتهای این بخش نیز تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای و مدنی قرار گرفته است.
بخش بازرسی فنی دارای هویتی مستقل و قابل شناسایی در ساختار سازمانی شرکت صبانیرو می‌باشد و از استقلال و بی‌طرفی کافی در قضاوت حرفه‌ای برخوردار است. کلیه فعالیتهای بازرسی فنی تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه‌ای و مدنی توسط شرکت‌ بیمه کارآفرین به شماره بیمه‌نامه‌  ۲۷۳/۸۸/۸۳۱۹/۱/۷۰۱‌  قرار گرفته است.
کلیه بازرسان فنی شرکت صبا‌نیرو دارای مدرک تحصیلی دانشنامه کارشناسی در رشته های فنی و مهندسی بوده و بازرسان تستهای غیرمخرب دارای تأیید صلاحیت از موسسات بین المللیASNT (American Society for Nondestructive) Testing و CSWIP (Certificate scheme for welding and inspection  personnel) و دارنده گواهینامه داخلی بازرسی فرآیند‌های ساخت و مونتاژ مکانیکی و الکتریکی اجزاء تشکیل دهنده توربین بادی می‌باشند.


سیستم مدیرت کیفیت بازرسی فنی


حفظ سلامتی و ایمنی جامعه و ضرورت تخصصی شدن فعالیتهای سازمانها و موسسات، سازمانهای تدوین کننده استاندارد را برآن داشته که الزامات خاصی را جهت حصول اطمینان از کیفیت خدمات در قالب استاندارد مکمل یا جایگزین سیستم مدیریت کیفیت تدوین نمایند. سازمان بین المللی استاندارد(ISO) از طریق پذیرش نتایج اقدامات کمیته ارزیابی انطباق(CASCO) که در زمینه اصول و اجرای ارزیابی انطباق فعالیت دارد، اقدام به انتشار استاندارد و یا دستورالعملهای راهنمای ارزیابی انطباق به صورت مشترک با سازمان بین المللی الکتروتکنیک (IEC) و کمیته اروپایی استانداردسازی (CEN) از طریق ISO/IEC نموده است.

تعدادی از استانداردهای ارزیابی انطباق سری ISO 17000 تدوین شده به این ترتیب عبارتند از:

ISO/IEC 17000- سال ۲۰۰۴- واژگان و اصول عمومی
ISO/IEC 17011- سال ۲۰۰۴- الزامات عمومی برای سازمانهای اعتبار دهنده تأیید صلاحیت کننده سازمان های ارزیابی انطباق
ISO/IEC 17020- سال ۱۹۹۸- معیار های عمومی برای فعالیت انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده
ISO/IEC 17021- سال ۲۰۰۶- الزامات برای سازمانهای تأمین کننده ممیزی و گواهی کردن سیستمهای مدیریت
ISO/IEC 17024 – سال ۲۰۰۳- الزامات عمومی برای سازمان های مجری گواهی کردن اشخاص
ISO/IEC 17025 – سال ۲۰۰۵- الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون.

 استاندارد ISO/IEC 17020
استاندارد ISO/IEC 17020 به منظور مشخص نمودن معیارهای عمومی سازمانهای بازرسی کننده بیطرف، قطع نظر از بخش مورد بازرسی تدوین شده و با درنظر گرفتن الزامات و توصیه های استانداردهای سری       EN/ISO 9000، راهنمایISO/IEC Guide 39  و استاندارد نرم اروپا EN 45004 تهیه گردیده است.
استاندارد ISO/IEC 17020 نتیجه شواهد تجربی سازمان های اروپایی اجراء کننده فعالیت های بازرسی بوده و توسط اغلب کشورهای دنیا پذیرفته شده است. الزامات تأکید شده در این استاندارد معیار مناسبی جهت همسو نمودن فعالیتهای سازمان‌‌‌های بازرسی محسوب گردیده بطوریکه امروزه راهنمای مراجع تائید صلاحیت و به عنوان معیارهای اصلی در ارزیابی سازمان های بازرسی کننده در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد و تاکنون بیش از ۳۰۰۰ شرکت در سطح جهان مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC 17020  استقرار یافته و تأیید صلاحیت گردیده‌اند.
طبق توافقات بین المللی و مصوبات مجمع بین المللی تأیید صلاحیت (IAF-International Accreditation Forum) مسئولیت ارزیابی و تأیید صلاحیت سازمانهای ارزیابی انطباق سیستم های مدیریت کیفیت، آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون و سازمانهای بازرسی کننده صرفاً بر عهده سازمان اعتباردهنده قرار دارد. سازمان اعتبار دهنده مرجعی است که در انطباق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17011 عمل نموده و عضو اتحادیه بین المللی (IAF)  می باشد. این مسئولیت در کشور ما بر عهده نظام تأیید صلاحیت ایران (Iran Accreditation system – IAS) که عضو چهل و سوم آن مجمع بین المللی می باشد، قرار دارد.