مطالعات امکانسنجی

متخصصین شرکت صبانیرو با بهره گیری از تجربه و تخصص جهانی در زمینه احداث نیروگاههای بادی و همچنین با بکارگیری نرم افزارهای تخصصی WindPRO & WAsP در زمینه مطالعات فنی و نرم افزار Comfar در زمینه مطالعات اقتصادی، تاکنون طرح امکانسنجی (Feasibility Study ) بیش از ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی در مناطق مختلف ایران از جمله مناطق خواف، لوتک، میانه، زرندیه،… را به انجام رسانده و موفق به اخذ مجوزهای وزارت نیرو و مراکز مالی و اعتباری شده اند.

 

اهم رئوس مطالعات امکانسنجی:

۱-    بررسی کلی سایت

۲-    ارزیابی سوابق اطلاعات باد منطقه

۳-    طراحی چیدمان توربینها در مزرعه بادی

۴-    تخمین انرژی قابل استحصال نیروگاه

۵-    مطالعات اتصال به شبکه

۶-    تخمین هزینه ها و محاسبات اقتصادی

۷-    جمع بندی و ارائه پیشنهادات جهت انتخاب سایت و توربین باد مناسب