مزایای استفاده از انرژی باد

۱- استفاده از انرژی تجدید‌پذیر موجود در طبیعت و صرفه‌جوئی در هزینه‌های سوخت فسیلی
۲- کمک به کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد محیط نشاط آور برای زیستن
۳- ایجاد جاذبه‌های گردشگری در جوار مزرعه‌های بادی
۴- قطع وابستگی تولید برق به مسائل سیاسی دنیا از بابت تغییر قیمت نفت
۵- پایین بودن هزینه‌های جاری نیروگاه‌های بادی در مقایسه با بقیه نیروگاه‌های فسیلی
۶- امکان نصب سریع هر دستگاه توربین باد و بهره‌برداری در زمان بسیار کوتاه
۷- کمک به اشتغال بیشتر در داخل کشور و راه گشائی برای فرصت‌های مطالعاتی و پژوهشی
۸- امکان استفاده از زمینهای اطراف توربین‌های بادی برای مصارف کشاورزی و دامداری