ماموریت

شرکت صبانیرو در زمینه های :

– مدیریت بر زنجیره تأمین احداث مزارع بادی 

– تولید، نصب و راه اندازی توربین‌های بادی 

– خدمات پس از فروش

به منظورتأمین منافع ذینفعان و کسب سهم مناسب از بازارهای داخلی و  خارجی (با اولویت کشورهای همسایه و غرب آسیا) از طریق انتقال تکنولوژی و همکاری مشترک با شرکت‌های صاحب‌نام فعالیت مینماید.